Kategorie

Producenci

sklep
NewsletterKozłowa Góra (Zbiornik Świerklaniec) - zbiornik zaporowy utworzony przez spiętrzenie wód Brynicy, położony na południowo-wschodnim obrzeżu gminy Świerklaniec. Popularna i oficjalna nazwa zbiornika pochodzi jednak od Kozłowej Góry, dzielnicy Piekar Śląskich.

Zbiornik posiada znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe - strefa cofkowa to ważne miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków mające status krajowej rangi ostoi ptactwa wodnego, a wokół akwenu występują liczne walory kulturowe np. pozostałości obszaru warownego, park pałacowy z zabytkową zabudową w Świerklańcu. Zbiornik pełnił funkcje zaopatrzenia w wodę pobliskiej stacji uzdatniania wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Spełnia zadania przeciwpowodziowe. W ograniczonym zakresie jest wykorzystywany turystyczno-rekreacyjnie. W przeszłości pełnił funkcje militarno-obronne i jest jednym z nielicznych przykładów zbiornika wybudowanego i przez kilka lat wykorzystywanego wyłącznie do realizacji tego typu potrzeb.

Powierzchnia zbiornika wynosi 526,8 hektarów, a jego głębokość waha się od 1,5 do 4,5 m.

Dno zbiornika to piasek, muł, roślinność wodna i pozostałości wyciętych drzew (karcze). 
Linię brzegową z jednej strony stanowi wał, a z drugiej piasek, trzcinowiska, krzewy i bagna, które są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków.
 
Na terenie zbiornika znajduje się Przystań wędkarska koła PZW "Relaks" z Piekar Śląskich, gdzie można wypożyczyć łodzie, gdyż na zbiorniku obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi prywatnych.

Zbiornik ten jest "ojcem" spinningowej metody połowu sandaczy na przynętę wymyśloną przez miejscowych wędkarzy, zwaną tutaj "kogutem". Ten rdzennie śląski jig, składa się z dużej ołowianej główki z kotwiczką, korpusu z włóczki i ogonka z kogucich piór.
 
Kilkanaście kilometrów od zbiornika Kozłowa Góra znajduje się jezioro (zalew) Chechło-Nakło - miejsce wypoczynku i rekreacji, jak i również raj dla wędkarzy. 

Akwen:Kozłowa Góra 
GPS:N 50° 25' 46'' E 18° 58' 40''
Położenie:Województwo Śląskie
Właściciel:Okręg PZW Katowice
Dominujące ryby:

Amur,Karp,Krąp,Leszcz,Okoń,Płoć,Sandacz,Szczupak,Tołpyga,Węgorz 
*****************************************************************************************************************************************************


Zbiornik Przeczyce - utworzony w 1963 r. zbiornik zaporowy na Czarnej Przemszy w miejscu jej przełomu przez Próg Środkowotriasowy w okolicach Przeczyc (województwo śląskie, powiat będziński, gmina Mierzęcice). Zbiornik Przeczyce położony jest pod względem fizycznogeograficznym w obrębie Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej, a według kryteriów administracyjnych na terenie dwóch gmin - wschodnia część jest zaliczana do Siewierza, natomiast zachodnia wchodzi w skład gminy Mierzęcice.

W obrębie zatopionego dna doliny Czarnej Przemszy oraz okolicy zbiornika znajdują się pozostałości umocnień polowych pochodzących z lat 30. XX w. oraz z okresu II Wojny Światowej. Są to głównie elementy Obszaru Warownego "Śląsk".

Zbiornik Przeczyce oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego pełni zadania przeciwpowodziowe oraz turystyczno-rekreacyjne. Akwen jest wykorzystywany do uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa, narciarstwa wodnego i sportów motorowodnych.

Powierzchniowo zbiornik zajmuje 510 ha, ma długość 6 km, szerokość 2 km, głębokość nawet do 12m. Największy ośrodek wypoczynkowy znajduje się w Siewierzu, ale i w Przeczycach kwitnie życie turystyczne.

Dno mało urozmaicone, piaszczyste przewaga płaskich twardych blatów ale w zatokach i starym korycie zdarzają się strefy zamulone. Na zbiorniku znajduje się także jedna wyspa, główną rybą akwenu jest sandacz. Liczne pola namiotowe i ośrodki, dogodny dojazd z każdej strony, można używać prywatnych łodzi (silniki tylko elektryczne ), w sezonie liczne kontrole straży i policji.

Akwen:Zalew Przeczyce 
GPS:N 50° 25' 60'' E 19° 9' 60''
Położenie:Województwo Śląskie - Powiat Będziński -Gmina Mierzęcice
Właściciel:Okręgi / Woda PZW - Okręg PZW Katowice
Dominujące ryby:
Amur, Jaź, Karaś, Karp, Krąp, Leszcz, Lin, Okoń, Płoć, Sandacz, Sum, Szczupak, Tołpyga, Ukleja, Węgorz, Wzdręga.